Про компанію:

Компанія з управління активами "Capital ST" команда спеціалістів, що динамічно розвивається на ринку послуги з управління активами, яка обрала своєю стратегією вкладення коштів, у венчурні інвестиційні проекти.

Основна інвестиційна стратегія "Capital ST" передбачає інвестиції в проекти з високим потенціалом зростання, на середній (1-3 роки) і довгий (3-5 років) часовий інтервал, з нормою прибутковості інвестицій вище 25% річних. У рамках даної стратегії допускаються інвестиційні проекти з високим рівнем ризику, за умови наявності інноваційної складової, яка дає підстави вважати проект чи технологію проривною або революційною.

Компанія "Capital ST" розробила допоміжну інвестиційну стратегію для забезпечення ліквідності інвестиційного капіталу в процесі пошуку інвестиційних проектів згідно з основною інвестиційної стратегії. Дана стратегія покликана забезпечити прибутковість капіталу на рівні 30% річних, при забезпеченні можливості швидкого виходу з інвестиційної позиції, а також середнього рівня ризику.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами« Капітал СТ» створене  16.11.2010 року. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи: серія АО1 № 310761 від 16.11.2010 року.

Компанія включена до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів. Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20.01.2011 року.

Компанія ліцензована Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та отримала право здійснювати діяльність з управління активами: діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, Рішення НКЦПФР про видачу ліцензії №1594 від 01.10.2015 року, термін дії ліцензії: 13.01.2016р. - безстроково.


 

Дізнатися більше
Про компанію:
F-1/31.12.2011
Баланс КУА за 2011 рік
F-2/ 31.12.2011
Звіт про фінансові результати за 2011 рік
Аудит за 2011 р.
Висновок незалежного аудитора, щодо правильності формування фінансової звітності за 2011рік
Усі звіти